Integrine-antagonisten

Wat is het?
Integrine-antagonisten zijn zogenaamde biologicals – een biologisch geneesmiddel. Biologisch betekent dat de werkzame stof wordt gemaakt in levende cellen. Een integrine is een eiwit dat zich op verschillende typen cellen kan bevinden, waaronder ook op immuuncellen. De integrine-antagonist voor de behandeling van colitis ulcerosa is gericht tegen een type integrine dat zich alleen op immuuncellen bevindt die een rol spelen bij ontstekingen in het maagdarmstelsel.

Hoe werkt het?
De integrine-antagonist bindt aan een integrine dat zich op immuuncellen bevindt die een rol spelen in de ontsteking van het maagdarmstelsel. Hierdoor wordt voorkomen dat immuuncellen zich kunnen verplaatsen naar de plaats van ontsteking, waardoor het ontstekingen selectief – dus in het maagdarmstelsel – vermindert.2 7 14

Voor wie is het?
Het medicijn wordt ingezet bij mensen met matige tot ernstige colitis ulcerosa of ziekte van Crohn, om de ontsteking te onderdrukken en om de ziekte onder controle te houden. Het wordt ingezet wanneer andere medicijnen onvoldoende effect hebben, of wanneer teveel bijwerkingen met andere medicatie wordt ervaren.6 Omdat integrine-antagonisten zich alleen richten op immuuncellen die een rol spelen in het maagdarmstelsel kunnen deze alleen in worden gezet bij patiënten met inflammatoire darmziekten.

In welke vorm is het beschikbaar?

  • Als infuus


Tot de Integrine-antagonisten behoren:

  • vedolizumab (Entyvio®)

Overige informatie

Voor meer informatie over het gebruik en de bijwerkingen van integrine-antagonisten, raadpleeg de desbetreffende bijsluiter via het college ter beoordeling van geneesmiddelen CBG-MEB.

 

Disclaimer:
Deze informatie over medicatie is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de verschillende medicaties voor de behandeling van IBD en niet bedoeld om volledig te zijn. Welke behandeling het beste past bij uw situatie bepaalt u samen met uw arts. Mocht u vragen of klachten hebben over uw behandeling of medicijnen bespreek dit dan altijd met uw arts.

 
Referenties
1 Panaccione R, et al. Review article: treatment algorithms to maximize remission and minimize corticosteroid dependence in patients with IBD. Aliment Pharmacol Ther. 2008:28(6):674-688.
2 De Mattos, et al. Mediators Inflamm. 2015;493012
3 Nielsen, Munck. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology. 2007;4(3):160-170
4 Stenson. Curr Opin Gastroenterol. 2014;30(4):347-51
5 Farmacotherapeutisch Kompas. 2015. Mesalazine (A07EC02)
6 CBO- Richtlijn Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen, NVMDL 2009
7 Farmacotherapeutisch Kompas. 2015
8 Greaves. Postgraduate Medical Journal. 1976;52:631-633
9 Katz. Gastroenterol Clin North Am. 2004;33(2):171-189
10 De Boer, et al. Nat Clin Pract Grastroenterol Hepatol. 2007(12):686-694
11 Farmacotherapeutisch Kompas. 2015. Azathioprine. L04AX01.
12 Farmacotherapeutisch Kompas methotrexaat. L04AX03
13 Chowers, et al. J Crohn’s Colitis. 2010;4:367-376
14 Soler, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):764-875

Je verlaat nu de website www.wijhebbencolitis.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is.
Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.

    

Je verlaat nu de website www.wijhebbencolitis.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is.
Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.