JAK-remmers

Wat is het?

JAK-remmende middelen verminderen de activiteit van een groep enzymsystemen in het lichaam, die Janus-kinasen worden genoemd. Deze enzymen zijn betrokken bij immuun- en ontstekingsreacties.

Hoe werkt het?

Janus kinasen is een groep enzymen die ervoor zorgen dat ontstekingsbevorderende boodschapper-eiwitten de ontsteking in stand kunnen houden. Door deze enzymen (via een zogenaamde JAK-remmer) te remmen verzwakt de signaaloverdracht van de boodschapper-eiwitten en neemt de immuun- en ontstekingsreactie af.

Voor wie is het bedoeld?

Dit type medicijn wordt gebruikt bij matige tot ernstige colitis ulcerosa, om de ontsteking te onderdrukken en om de ziekte onder controle te houden. Het wordt ingezet als andere behandelingen onvoldoende effect hebben, of wanneer te veel bijwerkingen met andere medicatie worden ervaren. Omdat een JAK-remmend middel een effect kan hebben op ontstekingen op meerdere plekken in het lichaam, kan het ook worden ingezet bij patiënten met ontstekingen aan andere weefsels en organen, waaronder gewrichten en de huid.15

In welke vorm is het beschikbaar?

  • Als tablet bij aanvang van de behandeling en voor de onderhoudsbehandeling

Tot de JAK-remmende middelen behoort:

Geregistreerd voor colitis ulcerosa:

  • Tofacitinib (Xeljanz®)

Overige informatie

Voor meer informatie over het gebruik en de bijwerkingen van JAK-remmers, raadpleeg de desbetreffende bijsluiter via het college ter beoordeling van geneesmiddelen CBG-MEB.

 

Disclaimer:
Deze informatie over medicatie is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de verschillende medicaties voor de behandeling van IBD en niet bedoeld om volledig te zijn. Welke behandeling het beste past bij uw situatie bepaalt u samen met uw arts. Mocht u vragen of klachten hebben over uw behandeling of medicijnen bespreek dit dan altijd met uw arts.

 
Referenties
1 Panaccione R, et al. Review article: treatment algorithms to maximize remission and minimize corticosteroid dependence in patients with IBD. Aliment Pharmacol Ther. 2008:28(6):674-688.
2 De Mattos, et al. Mediators Inflamm. 2015;493012
3 Nielsen, Munck. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology. 2007;4(3):160-170
4 Stenson. Curr Opin Gastroenterol. 2014;30(4):347-51
5 Farmacotherapeutisch Kompas. 2015. Mesalazine (A07EC02)
6 CBO- Richtlijn Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen, NVMDL 2009
7 Farmacotherapeutisch Kompas. 2015
8 Greaves. Postgraduate Medical Journal. 1976;52:631-633
9 Katz. Gastroenterol Clin North Am. 2004;33(2):171-189
10 De Boer, et al. Nat Clin Pract Grastroenterol Hepatol. 2007(12):686-694
11 Farmacotherapeutisch Kompas. 2015. Azathioprine. L04AX01.
12 Farmacotherapeutisch Kompas methotrexaat. L04AX03
13 Chowers, et al. J Crohn’s Colitis. 2010;4:367-376
14 Soler, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):764-875

Je verlaat nu de website www.wijhebbencolitis.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is.
Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.

    

Je verlaat nu de website www.wijhebbencolitis.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is.
Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.